Android

Các ứng dụng Android sẽ theo dõi bạn, ngay cả khi bạn “ép chúng dừng”

Tháng Hai 21, 2019

Có khả năng phá vỡ các quy tắc của Google, các nhà quảng cáo đang thu thập thông tin có thể giúp họ bỏ qua tính năng bảo mật của Android. Một số ứng dụng có thể theo dõi hoạt động của bạn theo thời gian, ngay cả khi bạn bảo chúng quên đi lịch […]

Read More