Cách xử lý trùng tần số điều khiển

Ang ten xe điều khiển

Ăng ten xe điều khiển có tầm quan trọng như thế nào? Cách bảo vệ ăng ten xe điều khiển của bạn

Tháng Mười Một 7, 2018

Xe điều khiển từ xa bằng sóng radio thông thường thường có hai loại ăng-ten điều khiển. Một loại ăng-ten điều khiển trên bộ phát tín hiệu hoặc từ bộ điều khiển gửi tín hiệu đến xe điều khiển RC và một bộ tiếp thu sóng (được trang bị trên xe điều khiển) để nhận […]

Read More
Cách xử lý trùng tần số điều khiển

Cách xử lý trùng tần số xe điều khiển từ xa

Tháng Mười 31, 2018

Có bao giờ bạn gặp các trường hợp xe điều khiển của bạn đang chạy thì bỗng nhiên dừng lại và không có phản hồi. Hay một số trường hợp xe của bạn tự chạy theo hướng mà bạn không hề điều khiển nó cũng như các trường hợp xe của bạn tự chạy mà […]

Read More