cuộc tranh cãi sáng chế

4 bước tiến từ cuộc chiến bằng sáng chế lớn của Apple và Qualcom

Tháng Ba 18, 2019

Trong hai tuần qua, Qualcomm và Apple đã chiến đấu trong phòng xử án ở San Diego về một số công nghệ cơ bản ở bên trong của điện thoại thông minh của bạn. Hôm thứ Sáu, bồi thẩm đoàn cho biết Apple đã vi phạm cả ba bằng sáng chế trong câu hỏi. Cuộc […]

Read More