flycam biến dạng

Flycam biến hình ngay khi đang bay

Tháng Tư 15, 2019

Flycam tự động thay đổi hình dạng Khi nhắc đến các dòng Flycam gấp gọn thường được nhiều người nghĩ là những dòng Flycam gấp gọn của DJI hay các dòng Flycam du lịch khác. Gấp gọn ở đây được biết chỉ là những lúc gấp gọn khi bỏ vào túi mang đi cho gọn […]

Read More