Jenga

Robot kết hợp các giác quan và cảm biến để tìm hiểu trò chơi của Jenga

Tháng Hai 19, 2019

Trong tầng hầm của Tòa nhà số 3 của MIT, một robot đang cân nhắc cẩn thận bước đi tiếp theo của nó. Nó nhẹ nhàng chọc vào tháp gỗ của trò chơi Rút Gạch, tìm kiếm khối tốt nhất để rút mà không lật đổ tòa tháp, trong một trò chơi Jenga, nó di […]

Read More