kinh tế

Chuyển đổi kỹ thuật số đang thay đổi quan điểm của giới trẻ về kinh doanh

Tháng Một 19, 2019

Nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn bùng nổ. Về lý thuyết có lý do rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng ngành công nghệ đang đóng một vai trò quan trọng trong điều kiện lành mạnh của doanh nghiệp Mỹ. Với mức lương trung bình cao và khả năng vai trò mở rộng […]

Read More