WLtoys V911

WLtoys V911

UDI D2 Sharp có phải là một đối thủ nặng ký so với chiếc WLtoys V911 không?

Tháng Mười 15, 2018

UDI D2 Sharp có phải là một đối thủ nặng ký so với chiếc WLtoys V911 không? UDI D2 Sharp được xem làm một trong những chiếc máy bay điều khiển từ xa đang nổi trên thị trường và gần như đã đánh chìm mẫu WLtoys V911 cũng từng có tiếng trong giới máy bay […]

Read More